Zbieżność

Ustawienie zbieżności to jedno z najważniejszych zadań serwisowych.

Prawidłowo ustawiona zbieżność zapewnia odpowiednie ustawienie wszystkich kół w czasie jazdy. Siły działające na przednie koła samochodu zmieniają ich ustawienie w stronę osi samochodu. 

Regulacja zbieżności to jedna z najważniejszych czynności serwisowych, ponieważ ogranicza nierównomierne zużywanie opon i poprawia sterowność. Jeśli zaniecha się tych koniecznych regulacji, opony mogą bardzo szybko nadawać się do wyrzucenia. Zbieżność może zostać zaburzona po wjechaniu w dziurę lub na wysoki krawężnik przy dużej prędkości. Zmiana zbieżności w pierwszej kolejności odbija się negatywnie na zużyciu opon. Problemy ze sterownością pojawiają się zazwyczaj później. Dlatego zbieżność należy kontrolować od razu po zajściu zdarzenia, aby zapobiec poważnym wypadkom. Również przy wymianie elementów podwozia należy pamiętać o ponownym ustawieniu zbieżności.

Ustawianie zbieżności w praktyce

Aby jak najlepiej ustawić zbieżność auto musi być wypoziomowane zarówno wzdłużnie, jak i poprzecznie. Ciśnienie w oponach musi być prawidłowe, a w mechanizmie kierowniczym, drążkach kierowniczych i łożyskach nie powinno być luzów. Jeśli występują jakiekolwiek luzy, pomiar nie będzie prawidłowy. Felgi nie mogą mieć uszczerbków.