FAQ: TPMS-system

Paineenvahtianturi voidaan asentaa esimerkiksi venttiiliin.

Czym jest TPMS?
Jakich pojazdów dotyczy rozporządzenie UE w sprawie TPMS?
W jakim celu opracowano rozporządzenie w sprawie TPMS?
Jak działa system TPMS?
Skąd wiadomo, że pojazd jest wyposażony w system monitorujący ciśnienie w oponach zgodny z rozporządzeniem UE?
Ile kosztuje system monitorujący ciśnienie w oponach?
Czy możliwa jest samodzielna zmiana opon?
Jak sprawdzana jest zgodność z rozporządzeniem?

 Czym jest TPMS?

TPMS to skrót od Tyre Pressure Monitoring System (system monitorujący ciśnienie w oponach).

 Początek strony >>Jakich pojazdów dotyczy rozporządzenie UE w sprawie TPMS?

Zgodnie z rozporządzeniem UE 661/2009 wszystkie pojazdy, które otrzymały homologację typu później niż listopad 2012, jak również wszystkie nowe pojazdy sprzedawane po listopadzie 2014, muszą być wyposażone w system monitorujący ciśnienie w oponach (TPMS). Rozporządzenie to nie dotyczy właścicieli starszych pojazdów, co oznacza, że jeśli podczas rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego pojazd nie był wyposażony w system monitorujący ciśnienie w oponach, właściciel nie ma obowiązku montażu tego systemu.

 Początek strony >>W jakim celu opracowano rozporządzenie w sprawie TPMS?

Celem nowego rozporządzenia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz kontrola zużycia paliwa. Ciśnienie w oponach ma znaczący wpływ na charakterystykę prowadzenia pojazdu oraz okres eksploatacji opon.

 Początek strony >>Jak działa system TPMS?

Jak wskazuje jego nazwa, zadaniem systemu jest monitorowanie ciśnienia w oponach, co pozwala zmniejszyć emisję oraz poprawić bezpieczeństwo. System powiadamia kierowcę, że ciśnienie w oponach jest o ponad 20% niższe niż przyjęte dla danego typu pojazdu lub opony bądź spadło poniżej 1,5 bara. Dzięki temu kierowca może się bezpiecznie zatrzymać w odpowiednim momencie, co zapobiega potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom.

Rozporządzenie UE samo w sobie nie określa, czy system TPMS ma być aktywny (osobne czujniki ciśnienia wewnątrz każdej z opon) czy pasywny (działający na podstawie zmian prędkości obrotowej poszczególnych opon zmierzonych przez ABS). Najważniejsze, aby system spełniał wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu UE. Decyzja co do rodzaju zastosowanego systemu monitorującego należy do producenta.

 Początek strony >>Skąd wiadomo, że pojazd jest wyposażony w system monitorujący ciśnienie w oponach zgodny z rozporządzeniem UE?

Celem określenia, czy pojazd jest wyposażony w system TPMS, najprościej sprawdzić rok produkcji (zob. pytanie „Jakich pojazdów dotyczy rozporządzenie UE w sprawie TPMS?”) oraz wskaźniki na desce rozdzielczej. Jeśli podczas uruchomienia silnika pojazdu na desce pojawi się kontrolka systemu TPMS, najprawdopodobniej pojazd jest wyposażony w system zgodny z rozporządzeniem UE. Po uruchomieniu silnika pojazdu procesor sprawdzi działanie systemu monitorującego. Jeśli ciśnienie jest prawidłowe, a system jest sprawny, kontrolka zgaśnie kilka sekund po uruchomieniu silnika. Kontrolka systemu TPMS na desce rozdzielczej wygląda następująco:

  Początek strony >>Ile kosztuje system monitorujący ciśnienie w oponach?

Pojazdy objęte rozporządzeniem UE posiadają fabrycznie zamontowany system TPMS, a jego cena jest ujęta w całkowitej cenie pojazdu. Jeśli pojazd wyposażony jest w aktywny system monitorujący (osobne czujniki ciśnienia wewnątrz każdej z opon), właściciel pojazdu musi zakupić również osobne czujniki do opon zimowych, aby system TPMS działał również w sezonie zimowym.

Jakość i cena czujników dostępnych na rynku jest bardzo różna. Obecnie najwięksi producenci czujników, pochodzący z Ameryki, Europy i Azji, posiadają w swojej ofercie zarówno części OE (dla producentów oryginalnego wyposażenia), jak i części na wymianę. Ceny czujników na rynku wahają się w zakresie 50 – 250 euro za czujnik.

 Początek strony >>Czy możliwa jest samodzielna zmiana opon?

Samodzielna zmiana opon z letnich na zimowe i odwrotnie nadal jest możliwa, ponieważ sam proces zdejmowania i zakładania opon nie zmienia się. 

Jednak dobrze wiedzieć, że jeśli pojazd wyposażony jest w system monitorujący ciśnienie (dotyczy to zwłaszcza systemów aktywnych, w których czujniki są umieszczone we wszystkich oponach), po sezonowej zmianie opon kontrolka systemu może się świecić. Jest to spowodowane koniecznością „nauczenia” nowych czujników przez procesor danego pojazdu z użyciem narzędzia diagnostycznego. Zalecamy, aby wówczas skontaktować się z mechanikiem, który sprawdzi prawidłowość działania systemu monitorującego ciśnienie. 

Zgodnie z aktualnymi danymi większość nowych pojazdów będzie identyfikować nowe czujniki samodzielnie, a procesor będzie automatycznie resetować komunikaty o błędzie po około 15 – 20 minutach jazdy.

 Początek strony >>Jak sprawdzana jest zgodność z rozporządzeniem? 

Zgodnie z aktualnymi danymi niesprawny system monitorujący ciśnienie (świeci się kontrolka systemu TPMS na desce rozdzielczej) może być przyczyną odmowy dopuszczenia pojazdu do ruchu na przeglądzie rocznym.

  Początek strony >>