TPMS (Tire Pressure Monitoring System) 

Zgodnie z rozporządzeniem UE 661/2009 wszystkie pojazdy, które otrzymały homologację typu później niż listopad 2012, jak również wszystkie nowe pojazdy sprzedawane po listopadzie 2014, muszą być wyposażone w system monitorujący ciśnienie w oponach (TPMS). Rozporządzenie to nie dotyczy właścicieli starszych pojazdów, co oznacza, że jeśli podczas rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego pojazd nie był wyposażony w system monitorujący ciśnienie w oponach, właściciel nie ma obowiązku montażu tego systemu.

Tyre Pressure Monitoring System: FAQ