Przechowywanie opon

varastointi.jpg

 1. Temperatura
  Temperatura składowania powinna wynosić poniżej +25 ºC, preferowanie poniżej +15 ºC a pomieszczenie powinno być zaciemnione. Składowanie w chłodnym pomieszczeniu nie ma żadnych negatywnych efektów na produkty z gumy. Właściwości gumy mogą ulec zmianom wpływając na ostateczną żywotność opony jeśli przechowywane są one w temperaturze powyżej +25 ºC lub poniżej 0 ºC.
 2. Wilgotność
  Powinno się unikać bardzo wilgotnych warunków przechowywania. Wilgotność w magazynie nie powinna przekraczać poziomu, w którym zachodzi kondensacja wody na oponach. Opon nie wolno również przechowywać w warunkach gdzie mogą być narażone na deszcz, ochlapanie itp.
 3. Światło
  Opony muszą być chronione przed dostępem światła, szczególnie bezpośredniego światła słonecznego oraz intensywnego sztucznego oświetlenia o dużej zawartości promieniowania UV.
 4. Tlen i ozon
  Ozon ma bardzo negatywny wpływ na opony. Magazyn nie może być wyposażony w oświetlenie wytwarzające ozon, takie jak lampy fluorescencyjne lub rtęciowe, urządzenia wysokiego napięcia, silniki elektryczne oraz urządzenia elektryczne, które mogą wytwarzać iskry lub wyładowania elektryczne.
 5. Deformacje 
  Jeśli to możliwe opony powinny być składowane swobodnie w swoim naturalnym kształcie tak aby nie były poddane żadnym obciążeniom ani siłom skręcającym. Mocne deformacje powstałe podczas nieprawidłowego przechowywania mogą doprowadzić do pęknięcia opony.
 6. Rozpuszczalniki, oleje, smary, ciepło
  Opony muszą być szczególnie chronione przed jakimkolwiek, nawet krótkotrwałym kontaktem z rozpuszczalnikami, olejami lub smarami. Opony należy również chronić przed silnymi emiterami światła oraz iskrami powstającymi podczas spawania.
 7. Obchodzenie się z oponami
  Przestawiając opony w magazynie, nigdy nie należy ich upuszczać z wysokości wyższej niż 1,5 m. gdyż może to spowodować odkształcenie się kordu. Opona ze zdeformowanym kordem nie powinna być montowana na felgę.